tisdag 7 augusti 2012

Märkligheter i skogen

Förr har det varit betydligt mer aktivitet i Hult än vad det är idag. Hult var en livfull liten by med skola, affär, telefonstation, lådfabrik och flera jordbruk. Visst finns kvar medan annat är borta. Husen står där de alltid har varit men idag är de istället privatbostäder sedan länge. Vårt hus var affären i Hult och själva byns medelpunkt fram till 1957 då de tidigare ägarna valde att stänga igen affären. När jag är ute och går i skog och mark här hemma hittar jag ibland lämningar från andra tider. Det kan vara en stenmur eller en husgrund eller som i tidigare i sommar då vi hittade en symaskin ute i skogen. Idag hittade vi lämningarna efter en sedan länge övergiven industri, en grusgrop som helt plötsligt tycks ha övergivits. det ser ut som om man en dag bara gått hem för att inte komma tillbaka igen. Det finns onekligen många märkligheter att hitta i skogarna här i Hult.
Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...